Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/2948,Informacja.html
2021-10-25, 07:13

Informacja

Informacja o decyzji Prezesa URE z dnia 12 stycznia 2006 r. odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej ustalonej przez STOEN S.A. z siedzibą w Warszawie

W dniu 17 października 2005 r. wpłynął wniosek przedsiębiorstwa energetycznego – STOEN S.A. z siedzibą w Warszawie ozatwierdzenie VII taryfy dla energii elektrycznej.

 

Po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku, uzupełnionego pismami: z dnia 18 listopada 2005 r. znak: H/HT/1950/2005, z dnia 2 grudnia 2005 r. znak: H/HT/2065/2005, z dnia 22 grudnia 2005 r. znak: H/HT/2202/2005 oraz z dnia 4 stycznia 2006r. znak: P/PT/18/2005, Prezes URE decyzją z dnia 12 stycznia 2006 r. Nr DTA-4211-157(9)/2005/2720/VII/JD/EB odmówił zatwierdzenia taryfy dla STOEN S.A., uznając, iż nie spełnia ona wymogów określonych w art. 45 i 46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.).

 

Zasadniczym powodem odmowy było zawyżenie przychodu regulowanego stanowiącego podstawę kalkulacji cen i stawek opłat zawartych w taryfie, poprzez przyjęcie przez STOEN S.A. w szczególności kosztów amortyzacji, nakładów inwestycyjnych i zwrotu z kapitału na nieuzasadnionym poziomie, a także zaniżenie wielkości sprzedaży i dostawy energii elektrycznej.

 

Przedmiotowa decyzja została przekazana Przedsiębiorstwu.

 

Z upoważnienia

 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

   
  /-/
   
 

p.o. Dyrektor Departamentu Taryf

 

Tomasz KowalakWarszawa, dnia 12 stycznia 2006 r.
Data publikacji: 18.01.2006
Data modyfikacji: 13.09.2012

Opcje strony