Nawigacja

Współpraca międzynarodowa

Urząd prowadzi stałą współpracę dwu- i wielostronną z organami regulacyjnymi na szczeblu regionalnym oraz w Unii Europejskiej. W zakresie regulacji energetyki nieustannie zwiększamy dostęp do nowych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez udział w stowarzyszeniach organów regulacyjnych - w Radzie Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER) czy stowarzyszeniu ERRA, które skupia regulatorów z całego świata.
Współpracujemy również z instytucjami i agencjami UE (ACER) oraz innymi organizacjami międzynarodowymi.  

Wyszukiwarka
do góry