Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działalność infolinii dot. zmiany sprzedawcy w Urzędzie Regulacji Energetyki

Odbiorcy energii elektrycznej stają się coraz bardziej świadomi zmian, które zaszły w energetyce z dniem 1 lipca 2007 r. oraz swoich praw w zakresie wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Prezes URE działając na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat rynku energii, dostarcza zainteresowanym odbiorcom informacje na temat nowych praw i sposobów ich realizacji. W tym celu w czerwcu 2007 r. uruchomiony został serwis internetowy poświęcony zmianie sprzedawcy umieszczony pod adresem www.ure.gov.pl/portal/or, ponadto w dniu 2 lipca 2007 r. w Urzędzie Regulacji Energetyki uruchomiona została infolinia pod numerem tel. (022) 66 16 232. Działalność infolinii wspierają także lokalnie oddziały terenowe Urzędu.

 

… kilka danych o infolinii.

Podstawowym celem infolinii jest udzielanie odbiorcom energii elektrycznej informacji o prawie zmiany sprzedawcy i sposobie realizacji tego prawa. Informacje udzielane są przez pracowników Departamentu Promowania Konkurencji, natomiast w Oddziałach Terenowych są to wyznaczeni pracownicy. Infolinia działa w godzinach pracy URE tj. od godziny 815 do 1615. Przez ponad 6 miesięcy funkcjonowania infolinia przyjęła ok. 200 telefonów. Z infolinii korzystali głównie odbiorcy w gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwa usługowo-produkcyjne. Odnotowano także kilka telefonów ze strony mediów.

 
 Charakterystyka odbiorców, którzy dzwonili na infolinię


… zakres pytań.

W okresie działalności infolinii najwięcej pytań dotyczyło podstawowych informacji na temat zmiany sprzedawcy, np.:

  • jak zmienić sprzedawcę?
  • czy zmiana sprzedawcy wiąże się z dodatkowymi kosztami?
  • czy muszę zmienić sprzedawcę?
  • czy konieczna jest wymiana układów kontrolno-pomiarowych?
  • czy można zmienić dystrybutora energii elektrycznej?
  • czy można kupić tylko energię „zieloną”?

Odnotowano także wiele pytań o adresy sprzedawców energii elektrycznej, bardzo często powtarzało się pytanie – który sprzedawca jest najtańszy? Część pytań dotyczyła zależności umownych po zmianie sprzedawcy (umowy kompleksowej oraz kwestii rozdzielenia umów). W pytaniach poruszane były także sprawy nie związane ze zmianą sprzedawcy (np. warunków przyłączenia, taryf przedsiębiorstw energetycznych czy też świadectw pochodzenia).

 

… udzielane informacje.

Podczas prowadzenia rozmowy udzielane są niezbędne informacje dot. zmiany sprzedawcy a odbiorcom deklarującym posiadanie dostępu do Internetu podawany jest adres strony internetowej URE (zakładki poświęconej odbiorcom TPA). W przypadku spraw niezwiązanych ze zmianą sprzedawcy - dzwoniący kierowani są do właściwych komórek Urzędu Regulacji Energetyki. Udzielanie odpowiedzi na zadawane tel. pytania wiąże się z pozyskiwaniem podstawowych danych osoby dzwoniącej tj. czy telefonuje prywatnie czy też jest przedstawicielem firmy, czy jest odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym oraz do którego operatora jest przyłączona.

 

Zachęcamy Państwa do zadawania pytań, zgłaszania uwag i problemów związanych z tematyką zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Eksperci dyżurujący na infolinii doradzą w jaki sposób bezpiecznie i skutecznie dokonać zmiany sprzedawcy. Ponadto, zgłaszane uwagi zostaną wykorzystane w dopracowaniu strony internetowej tak, aby w jak największym stopniu odpowiadała oczekiwaniom odbiorcy energii elektrycznej i dostarczyła poszukiwanych odpowiedzi.

Data publikacji : 25.01.2008
Data modyfikacji : 25.01.2008

Opcje strony

do góry