Up
 
 

Aktualności

 • 18.06.2018

  Hurtowy rynek gazu ziemnego w I kwartale 2018 r.

  Na koniec pierwszego kwartału 2018 r. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 201 podmiotów, natomiast 110 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym - wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego. » więcej

 • 15.06.2018

  Aktualizacja listy sprzedawców zobowiązanych na 2018 r.

  W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 10 maja 2018 r. stwierdzającą wygaśnięcie decyzji w sprawie wyznaczenia przedsiębiorstwa energetycznego - Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. z siedzibą w Tarnowie sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego - Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., Prezes URE dokonał aktualizacji wykazu sprzedawców zobowiązanych zawartego w Informacji Prezesa URE nr 82/2017. » więcej

 •  
 • 15.06.2018

  Aktualizacja pakietów informacyjnych dla koncesjonariuszy w zakresie paliw gazowych

  Informujemy, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki zostały opublikowane aktualne pakiety informacyjne dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi i obrotu gazem ziemnym z zagranicą. » więcej

 • 11.06.2018

  Wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej

  Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, wzrosła liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej. W kwietniu 2018 r. zmiany sprzedawcy dokonało 5 257 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G), podczas gdy w marcu br. liczba ta wyniosła 4 748. Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B, C (odbiorcy przemysłowi) liczba zmian sprzedawcy odnotowana w kwietniu 2018 r. wynosiła 772, podczas gdy w marcu br. przeprowadzono takich zmian 558. » więcej

 •  
 • 11.06.2018

  Aktualizacja rejestru MIOZE

  Informujemy, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został zaktualizowany rejestr wytwórców energii w małej instalacji, tzw. rejestr MIOZE. » więcej

 • 01.06.2018

  Obowiązek złożenia informacji i oświadczeń za 2017 r. przez odbiorców przemysłowych OZE

  » więcej

 •  

Wybierz Strony

Archiwum