Up
 
 

Aktualności

 • 04.05.2016

  Monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej

  Jak wynika z cyklicznego monitoringu URE, w marcu 2016 r. zmiany sprzedawcy dokonało 4 347 gospodarstw domowych (grupa taryfowa G). Natomiast wśród odbiorców z grupy taryfowej A, B i C (odbiorcy przemysłowi) odnotowano 773 takich zmian. » więcej

 • 03.05.2016

  Hurtowy rynek gazu ziemnego w I kwartale 2016 r.

  Jak z wynika z danych o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle przygotowanych w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego, na koniec pierwszego kwartału br. koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 181 podmiotów, natomiast 75 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym. » więcej

 •  
 • 02.05.2016

  Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego - wyniki monitoringu Prezesa URE

  Prezes URE, uznając liczbę zmian sprzedawcy za wiarygodny miernik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu, cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy wśród odbiorców uprawnionych. Od początku prowadzenia monitoringu do końca I kw. 2016 r. odnotowano już 40 174 tego typu zmian. » więcej

 • 22.04.2016

  Wiosenny Biuletyn URE

  Biuletyn nr 1 - 31.03.2016

  Z uwagi na fakt, że w ostatnim czasie do Prezesa URE docierały sygnały dotyczące wysokich - zdaniem odbiorców ciepła - obciążeń wynikających z opłat stałych, w ślad za opublikowaną w lutym 2016 r. na stronie internetowej URE informacją w sprawie upowszechnienia możliwości stosowania jednoskładnikowych cen lub stawek opłat w rozliczeniu za dostawę ciepła, w bieżącym wydaniu Biuletynu URE przedstawiamy szczegółową analizę skutków zastosowania takiego rozwiązania. » więcej

 •  
 • 22.04.2016

  Ogólnopolski Szczyt Energetyczno-Gospodarczy z udziałem URE

  „Energetyka dla gospodarki - gospodarka dla energetyki” - pod takim hasłem odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetyczno-Gospodarczego OSE GDAŃSK 2016. Jednym z zaproszonych gości był Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando. » więcej

 • 21.04.2016

  Razem przeciwko kradzieży i dewastacji infrastruktury - podsumowanie działań Memorandum

  W ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania narastającemu problemowi kradzieży i dewastacji infrastruktury energetycznej, kolejowej i telekomunikacyjnej, które powstało z inicjatywy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Transportu Kolejowego, zostały zebrane dane o incydentach kradzieżowych za 2015 r. » więcej

Archiwum