Nawigacja

Informacja

Informacja dotycząca wskaźnika oceny spełnienia warunków ekonomicznych przyłączenia do sieci gazowych i elektroenergetycznych

Warszawa, 4 stycznia 2008 r.
PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
   
   
RO-0290/0291-5(1) /2008/5/JB 
 

            

 

 

Wartość graniczna  wskaźnika IRR stanowiącego podstawę oceny braku warunków ekonomicznych przyłączenia podmiotów do sieci gazowych i elektroenergetycznych w 2008 r. wynosi 5,5 %.

Wartość ta została wyznaczona zgodnie z algorytmem podanym w Stanowiskach Prezesa URE z dnia 1 września 2005 r. i z dnia 30 grudnia 2005 r. i stanowi średnia ważoną średnich rentowności 10 – letnich obligacji Skarbu Państwa z przetargów z 2007 r. Dane do określenia wartości średniej ważonej zaczerpnięto z informacji publikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów <www.mf.gov.pl>.

 

  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  z upoważnienia
  Wiceprezes
  /-/
  Marek Woszczyk
Data publikacji : 04.01.2008
Data modyfikacji : 13.09.2012

Opcje strony

do góry