Up
 
 

Stopa wolna od ryzyka w II kwartale 2017 r.

Dla potrzeb określania wskaźnika kosztu zaangażowanego kapitału przyjmowanego do kalkulacji taryf infrastrukturalnych przedsiębiorstw sektora gazowego oraz operatorów systemów elektroenergetycznych, przedkładanych do zatwierdzenia w II kwartale 2017 r., stopa wolna od ryzyka wynosi 3,140%.

Dla porównania, w I kwartale 2017 r. stopa ta wynosiła 3,002%.

Więcej szczegółów zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 23/2017.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 03.04.2017