Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rynek energetyczny w nowej perspektywie

URE na konferencji w Poznaniu

W dniach 24 - 25 kwietnia 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja „Rynek energetyczny w nowej perspektywie” zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań.

Wydarzenie objął patronatem honorowym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Celem konferencji była próba odpowiedzi na pytanie jak w najbliższej dekadzie będzie się zmieniał i ewoluował rynek energii w Polsce i w Unii Europejskiej.

Główne tematy konferencji dotyczyły szans i barier rozwoju polskiej energetyki:

  • Wspólny rynek energii w Unii Europejskiej
  • Energetyka doby kryzysu - ekonomia czy ekologia?
  • Sektor przedsiębiorstw energetycznych i struktura rynku energii w Polsce
  • Bezpieczeństwo energetyczne Polski - między Brukselą a Moskwą

Projekt skierowano do prawników zajmujących się prawem energetycznym, przedstawicieli instytucji państwowych i administracji publicznej, przedstawicieli środowiska akademickiego, samorządu terytorialnego i zawodowego oraz studentów.

Pani Irena Gruszka - Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Poznaniu w wystąpieniu otwierającym Konferencję zwróciła uwagę, że kolejnym krokiem w kierunku liberalizacji i integracji europejskiego rynku energii jest III pakiet energetyczny. W III pakiecie przyjętym przez Polskę w marcu 2011 r. Regulator został zobowiązany do udziału w procesie wdrażania europejskiej polityki energetycznej opartej na trzech podstawowych zasadach: bezpieczeństwa, konkurencji i zrównoważonego rozwoju. W dalszej części wystąpienia ekspert URE wskazała, że główne cele działania regulatora obejmują: integrację i rozwój rynków energii; efektywność energetyczną i wsparcie rozwoju energii pochodzącej z odnawialnych źródeł oraz ochronę odbiorców słabych ekonomicznie i ochronę przed tzw. ubóstwem energetycznym.

***

Projekt ELSA Poznań stanowi kontynuację Międzynarodowej Konferencji Prawa Energetycznego, która w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2011 roku zgromadziła w Poznaniu 250 uczestników z 12 krajów.

Data publikacji : 07.05.2012

Opcje strony

do góry