Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za rok 2011

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 6/2012

29 marca 2012 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, poinformował o średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2011 rok.

28.08.2012

Opcje strony

do góry