Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE na konferencji Rynek Energii Elektrycznej 2011

Jak zmieni się rola regulacji na wspólnym europejskim rynku energii? Marek Woszczyk Prezes Urzędu Regulacji Energetyki otworzył II Sesję Plenarną XVII Konferencji Naukowo - Technicznej Rynek Energii Elektrycznej „Rynek a polityka”.

Prezes URE przedstawił referat generalny podczas Sesji Plenarnej II, dotyczącej polityki energetycznej i roli regulatora - pt. „Rola Regulatora na wspólnym europejskim rynku energii”.

Likwidacja barier

Szef URE mówił o najnowszej historii europejskiej regulacji, przedstawił zakres działania instytucji regulacyjnych, stowarzyszeń, organizacji, procedur oraz scharakteryzował proces integracji rynku energii przed i po wdrożeniu III pakietu legislacyjnego. Marek Woszczyk zwrócił uwagę na jeden z podstawowych celów integracji - likwidację barier w integracji rynków regionalnych oraz zmianę sytuacji instytucjonalnej po powstaniu nowej Agencji UE ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki - ACER. Zdaniem szefa URE, nowy kierunek regulacji europejskiego rynku energii określa wiodąca rola ACER, regulatorów krajowych i Komisji Europejskiej. Celem procesu jest pełna integracja i stworzenie wewnętrznego rynku energii Unii Europejskiej.

W trakcie konferencji odbyły się warsztaty poświęcone problemom smart grids - smart metering. Jako wykładowców, a zarazem prowadzących, zaproszono ekspertów zajmujących się smart problematyką w tym dyrektora Departamentu Taryf URE dra Tomasza Kowalaka. W konferencji REE 2011, wzięła również udział Halina Bownik - Trymucha, dyrektor Departamentu Promowania Konkurencji URE. Dyrektor DPK zabrała głos w Panelu Dyskusyjnym II - „Polityka Energetyczna - Rola Regulatora” (10 maja) oraz w Panelu Dyskusyjnym III - „Funkcjonowanie Rynku Energii Elektrycznej w Polsce. Nowe Mechanizmy i Regulacje” (11 maja).

XVII Konferencja Naukowo - Techniczna „Rynek Energii Elektrycznej: Rynek a polityka” odbywa się pod Honorowym Patronatem Marka Woszczyka, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Organizatorem jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Lublin.

Data publikacji : 12.05.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry