Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prawie 2 tysiące klientów zmieniło sprzedawcę energii elektrycznej w pierwszym kwartale roku

Prezentujemy najnowsze dane dotyczące zmian sprzedawców energii

Ostatni monitoring URE pokazuje, że na koniec marca 2011 r. już ponad 9,5 tysiąca odbiorców z grup taryfowych A, B i C (tzw. odbiorców komercyjnych) zmieniło sprzedawcę energii, z czego 1891 odbiorców zrobiło to w pierwszym kwartale bieżącego roku (co stanowi wzrost o 24,8 % w stosunku do końca roku 2010).

Sytuacja zmienia się także w grupie taryfowej G, czyli wśród klientów w gospodarstwach domowych. W ciągu pierwszego kwartału 2011 roku przeprowadzono ponad 100 zmian.

Korzystanie przez odbiorców energii z zasady TPA różni się u poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych i nie jest w kraju równomierne. Tabela przedstawia korzystanie z prawa wyboru sprzedawcy na terenie działania poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych.

Lp. Operator systemu dystrybucyjnego Liczba odbiorców TPA Energia dostarczona odbiorcom TPA [MWh]
    XII 2010 III 2011 I-XII 2010 I-III 2011
1. PGE Dystrybucja S.A. 1 897 1923 4 180 807 1 130 498
2. ENERGA-Operator SA 1 353 1738 2 130 397 762 560
3. ENION SA 1 624 1913 7 189 967 2 008 311
4. EnergiaPro SA 2 417 3110 2 879 108 909 269
5. ENEA Operator Sp. z o.o. 751 891 2 806 482 901 905
6. Vattenfall Distribution Poland SA 457 615 4 644 573 1 326 037
7. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 421 677 838 675 345 269
8. PKP Energetyka S.A. 30 47 24 837 7 673
9. Polenergia Dystrybucja Sp.z o.o. 1 27 662 3 707
10. Orlen S.A. 0 0 0 0
11. Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV Sp. z o.o. 0 7 0 1 872
12. Synthos Dwory Sp. z o.o. 0 0 0 0
13. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 0 1 0 82 507
Razem 8 951 10 949 24 695 508 7 479 608
Data publikacji : 11.05.2011
Data modyfikacji : 29.08.2012

Opcje strony

do góry