Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

15 kWh? Do pełna proszę. O pojazdach elektrycznych w Katowicach

Już za cztery lata powstanie sieć 25 tysięcy punktów ładowania pojazdów napędzanych energią elektryczną. W Londynie. Podczas seminarium w Katowicach eksperci URE rozmawiali o przyszłości infrastruktury energetycznej dla pojazdów elektrycznych.

Prezes URE bierze udział w pracach projektu: Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie - EVUE Sieć Tematyczna - części europejskiego przedsięwzięcia URBACT II. W projekcie, szefa URE reprezentują eksperci Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Katowicach - Dyrektor Marek Miśkiewicz oraz Jolanta Skrago. Temat infrastruktury energetycznej dla transportu miejskiego towarzyszy pracom Prezesa URE przynajmniej od 2008 r., tj. od początku debaty na temat smart metering i smart grids. To technologie smart w energetyce mają umożliwić zbudowanie i rozwój e - mobility, elektrycznej mobilności.

O tym co zrobić, by elektryczny transport w miastach Europy stał się zjawiskiem masowym, rozmawiali uczestnicy Expert Seminar w Katowicach. O przyszłości EV (pojazdów elektrycznych) w Europie dyskutowali uczestnicy projektu oraz partnerzy zainteresowani tematyką elektrycznego transportu. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele branży elektrycznych pojazdów, przedstawiciel lidera projektu - Westminster City Council oraz pozostali partnerzy: z Portugalii, Hiszpanii, Niemiec i Polski. Eksperci URE przedstawili prezentację dotycząca zakresu działań regulatora.

Warto rozmawiać o EV

Skalę wzrostu rynku EV widać na prezentacji ALVA Technologies, tylko suma skoncentrowanej wartości rozwoju rynku - cumulative market opportunity w latach 2010 - 2015, szacowana jest na ok. 6,5 miliarda dolarów. Oceniając perspektywy EV w Polsce, analitycy z ALVA Technologies, zwracają uwagę na konieczność zaangażowania państwa w rozwój infrastruktury (koordynacja, wsparcie na poziomie rządowym), podkreślają brak środków na inwestycje w Polsce oraz brak istniejących ram prawnych, ograniczenia w sprzedaży i produkcji EV. Polskim atutem są: zainteresowanie innowacjami ze strony samorządów oraz inicjatywy podejmowane przez sektor prywatny.

25 000 punktów ładowania w Londynie

Eksperci z miast partnerskich podzielili się swoimi doświadczeniami, co ważne z perspektywy polskich władz lokalnych, planujących implementację rozwiązań EV. Europejscy partnerzy w rozwoju e-mobilności podkreślali korzyści dla środowiska naturalnego: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz obniżenie poziomu hałasu. Istotnym elementem sprzyjającym rozwojowi e-mobilności są smart grids - inteligentne sieci elektroenergetyczne. W miastach takich jak Lizbona, Frankfurt nad Menem, Madryt oraz Londyn powstaje coraz więcej punktów ładowania pojazdów elektrycznych, ulokowanych przede wszystkim w przestrzeni publicznej - na parkingach i przy ulicach. Tylko w Londynie do 2015 r. ma powstać ok. 25 000 punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Ważne dla polskich uczestników Expert Seminar były informacje jak władze lokalne w Europie promują e-mobility. Europejskie miasta stosują wiele zachęt dla użytkowników pojazdów EV np. w postaci specjalnej karty pozwalającej na darmowe korzystanie z punktów ładowania energii (Londyn), zwolnienia z opłat za wjazd do centrów miast, możliwości wyboru sprzedawcy energii w punkcie ładowania (takie rozwiązanie zastosowała Lizbona), ulgi podatkowe (Madryt). W części warsztatowej uczestnicy Expert Seminar pracowali nad pakietem rozwiązań sprzyjających rozwojowi e-mobilności w Katowicach.

Elektryczna flota przed Spodkiem

O tym jak wygląda jazda elektrycznym samochodem czy elektrycznym rowerem uczestnicy seminarium mogli się przekonać tuż po zakończeniu spotkania. Flota elektrycznych pojazdów czekała na zainteresowanych przed Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek”.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Urzędu Miejskiego w Katowicach, na której znajdą Państwo prezentacje uczestników seminarium.

***

O elektrycznych pojazdach w Europie pisaliśmy między innymi 25 marca.

  

Data publikacji : 04.05.2011
Data modyfikacji : 04.05.2011

Opcje strony

do góry