Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komisarz ds. Energii Günther Oettinger gościem w URE

W dniu 31 marca z oficjalną wizytą w Warszawie przebywał unijny Komisarz ds. Energii, Günther Oettinger. W programie wizyty Komisarza Oettingera znalazło się spotkanie z Markiem Woszczykiem, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, które odbyło się w siedzibie Urzędu przy ul. Chłodnej.

W związku ze zbliżającym się polskim przewodnictwem w Radzie Unii Europejskiej, w trakcie spotkania rozmawiano przede wszystkim o polskiej Prezydencji, w tym na temat zewnętrznej polityki energetycznej Unii - jednego z priorytetów polskiej Prezydencji. Podkreślono jak istotne dla europejskiego bezpieczeństwa energetycznego jest jednolite stanowisko państw członkowskich w rozmowach z dostawcami zewnętrznymi. Rozmawiano także o planowanych na czas Prezydencji wydarzeniach, w których będzie uczestniczyć Urząd Regulacji Energetyki. Komisarz Oettinger podkreślał znaczenie Polski jako znaczącego kraju o dużym potencjale rynkowym.

Tematem rozmów między unijnym komisarzem a regulatorem były także kwestie związane z bieżącą polityką energetyczną UE. Komisarz Oettinger podkreślił konieczność dalszej integracji rynków energetycznych krajów członkowskich. Jego zdaniem połączenie rynków energii jest niezbędne, chociaż proces ten napotyka na różne przeszkody. Zdaniem rozmówców, niezwykle istotnym dla Unii zadaniem jest rozbudowa transgranicznej infrastruktury energetycznej i pogłębianie współpracy regionalnej, które są ważnymi elementami na drodze do budowy wspólnego unijnego rynku energii.

Poruszono również zagadnienia związane z nowymi zadaniami, które stawia przed krajowymi organami regulacyjnymi III pakiet energetyczny. Prezes Woszczyk i Komisarz Oettinger rozmawiali o roli nowopowstałej agencji ACER i krajowych regulatorów na europejskim rynku energii. Komisarz podkreślił istotną rolę agencji i krajowych regulatorów. Specyfika i struktura sektora energetycznego wymaga działań regulacyjnych. Istotne jest, że rachunek kosztów i korzyści wynikających z regulacji sektora energetycznego jest pozytywny.

W trakcie spotkania poruszone zostały również kwestie efektywności energetycznej, przede wszystkim w kontekście rozwoju smart grids. Marek Woszczyk i Günther Oettinger zgodzili się, że inteligentne sieci odgrywają niezwykle istotną rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego oraz potwierdzili konieczność rozwoju i implementacji projektów smart grids w Polsce i całej Europie.

***

Günther Oettinger sprawuje urząd Komisarza UE ds. Energii od lutego 2010 roku. Wcześniej zajmował on stanowisko premiera niemieckiego landu Badenii-Wirtembergii. W 2009 został rekomendowany przez rząd niemiecki na komisarza europejskiego. W Komisji Günther Oettinger jest odpowiedzialny za kształtowanie kierunków europejskiej polityki energetycznej oraz realizację jej celów, do których należy m.in. rozwój wewnętrznego rynku energii, bezpieczeństwo energetyczne, rozwój unijnej infrastruktury energetycznej oraz efektywność energetyczna i ochrona środowiska.

Data publikacji : 02.04.2011
Data modyfikacji : 30.08.2012

Opcje strony

do góry