Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

60 Zgromadzenie Ogólne Rady Europejskich Regulatorów Energii (CEER). Bruksela 2- 3 marca 2010

Marek Woszczyk, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, wziął udział w jubileuszowym 60. Ogólnym Zgromadzeniu Rady Europejskich Regulatorów Energii (CEER).

W trakcie dwudniowego spotkania CEER w Brukseli, przedstawiciele 29 krajów zrzeszonych w Radzie rozmawiali m.in. na tematy związane z tworzeniem systemów inteligentnych sieci energetycznych (smart grids), ochroną i promowaniem praw konsumentów, ułatwieniami w tworzeniu konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i gazu w Europie.

Ważną częścią spotkania było przygotowanie aktualnego programu prac Zespołu Zadaniowego i Grup Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Inteligentnych Sieci Energetycznych (European Commission Smart Grids Task Force and Expert Groups). Do tej pory odbyły się trzy spotkania tego Zespołu.

Zgromadzenie Ogólne CEER zajęło się również kwestią powoływania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Regulatorów w nowej i najważniejszej instytucji UE ds. regulacji rynku energii - Agencji UE ds. Współpracy Regulatorów Energetyki (EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators - ACER). ACER ma być w pełni gotowa do pracy w marcu 2011 r. Siedzibą Agencji będzie stolica Słowenii - Ljubljana.

Zgodnie z założeniami ACER będzie posiadała uprawnienia do podejmowania decyzji m.in. w sprawie tworzenia europejskiej infrastruktury energetycznej oraz negocjowania umów energetycznych w imieniu wszystkich państw UE. Podczas spotkania CEER zaprezentowano projekt programu prac Agencji na rok 2011 oraz zaproponowano wytyczne prac na najbliższe trzy lata.

Spotkanie CEER zakończyło przyjęcie ustaleń na temat przygotowań do obrad okrągłego stołu ds. energii Unia Europejska - Stany Zjednoczone. W obradach okrągłego stołu, które odbędą się w kwietniu w Berlinie weźmie udział także wiceprezes URE Marek Woszczyk, reprezentujący Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki (ERRA).

Data publikacji : 04.03.2010
Data modyfikacji : 04.03.2010

Opcje strony

do góry