Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Regionalne Inicjatywy Gazowe Europejskiej Grupy Regulatorów Rynku Energii i Gazu (ERGEG) po raz drugi w Polsce

W dniach 25 i 26 czerwca w Gdyni odbyło się spotkanie interesariuszy Południowo-Południowo-Wschodniego Regionalnego Rynku Gazu w ramach Regionalnych Inicjatyw Gazowych ERGEG (ERGEG Regional Gas Initiatives).

Polska już po raz drugi jest gospodarzem roboczych spotkań forów konsultacyjnych ERGEG dla rynku południowego/południowo-wschodniego. Uczestnikiem konsultacji odbywających się w ramach Regionalnych Inicjatyw Gazowych jest Marek Woszczyk, wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki. Ponadto, ze strony polskiej, w spotkaniach biorą udział m.in. przedstawiciele Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA. oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA.

Podstawowym założeniem Regionalnych Inicjatyw Gazowych jest połączenie wysiłków regulatorów, operatorów systemów przesyłowych oraz innych kluczowych uczestników rynku w celu zidentyfikowania dominujących problemów w funkcjonowaniu rynków gazu, a następnie wypracowaniu odpowiednich rozwiązań, które usprawnią swobodny handel paliwami gazowymi w skali międzysystemowej i transgranicznej.

Podstawowym determinantem sukcesu tego procesu jest aktywne zaangażowanie uczestników rynku, szczególnie tych niezależnych, próbujących upłynnić obrót i przełamać dotychczasowe schematy handlu gazem. Ich doświadczenia są szczególnie cenne dla regulatorów - twierdzi Marek Woszczyk, wiceprezes URE .

W ramach ww. inicjatywy prowadzonych jest kilka projektów analitycznych dotyczących m.in. transparentności w przesyłaniu paliwa gazowego, bilansowania i procedur nominacji oraz zagadnień obrotu gazem w węzłach. Zwłaszcza ten ostatni projekt może odegrać istotną rolę w procesie dalszej liberalizacji polskiego rynku gazu i planów połączenia krajowego systemu gazowego z węzłem w Baumgarten (CEGH Gmbh). Jako punkt bilansujący hub będzie pozwalał krajowym shipperom na zawieranie krótkoterminowych umów w celu zbilansowania chwilowych dysproporcji w ofercie handlowej.

Ustalenia z gdyńskiego spotkania zawarte w dokumencie „Guidelines for importing and supplying natural gas to customers”, zostaną wkrótce opublikowane na stronach ERGEG.

Data publikacji : 01.07.2009
Data modyfikacji : 01.07.2009

Opcje strony

do góry