Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził taryfy dwunastu przedsiębiorstwom sprzedającym energię elektryczną.

W kieszeniach Polaków w tym roku pozostanie ok. 1,5 mld zł. Prezes URE zatwierdził taryfy na poziomie nawet trzykrotnie niższym niż pierwotnie wnioskowały przedsiębiorstwa.

W tygodniach poprzedzających wydanie decyzji taryfowych prowadzono intensywne negocjacje ze sprzedawcami energii, które doprowadziły do zamknięcia postępowań zatwierdzeniem taryf na poziomie znacząco niższym niż pierwsze wnioski przedsiębiorstw. Redukcja oczekiwań wytwórców była możliwa m.in. dzięki zmniejszeniu wysokości postulowanych zaliczek opłaty przejściowej powstałej w wyniku rozwiązania umów długoterminowych (tzw. KDT).

Analizując wnioski taryfowe Prezes URE uwzględnił takie obiektywne czynniki jak: wzrost cen węgla, konieczność sfinansowania inwestycji modernizacyjnych (w tym proekologicznych) i rozwojowych. Uzasadnioną przesłanką dla zatwierdzenia taryf na wyższym poziomie była także konieczność sfinansowania obowiązku wspierania rozwoju źródeł odnawialnych i wytwarzających energię elektryczną w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.

Rachunki odbiorców pobierających energię elektryczną w najliczniejszej grupie G11 -czyli odbiorców płacących jednakową cenę energii niezależnie od pory poboru - wzrosną od 5,60 zł do 7 zł miesięcznie, przy przeciętnym zużyciu na poziomie 1777 kWh.

Dla przykładu - w zależności od faktycznego zużycia - rachunki wzrosną:

  • przy poborze 500 kWh rocznie: od 1,58 zł/m-c w EnergiaPro Gigawat Sp. z o. o. do 1,98 zł/m-c w PGE ZEŁT Obrót Sp. z o. o.,
  • przy poborze 1500 kWh rocznie : od 4,75 zł/m-c w EnergiaPro Gigawat Sp. z o. o. do 5,95 zł/m-c w PGE ZEŁT Obrót Sp. z o. o.,
  • przy poborze 3000 kWh rocznie: od 9,50 zł/m-c w EnergiaPro Gigawat Sp. z o. o. do 11,90 zł/m-c w PGE ZEŁT Obrót Sp. z o. o.,

W przypadku, gdyby zatwierdzony został wzrost cen energii wnioskowany przez przedsiębiorstwa w pierwszych wnioskach, płatności odbiorców G11 wzrosłyby dwu-, a nawet trzykrotnie, tj. odpowiednio od 13 zł do 19 zł miesięcznie. Tym samym, w efekcie działań prowadzonych przez Prezesa URE, w kieszeniach Polaków pozostanie ok. 1,5 mld zł (netto rocznie w grupach G).

Postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryf w obrocie dla grup „G” na rok 2009 rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku w odniesieniu do wszystkich czternastu przedsiębiorstw – na ich wniosek. W dniu 2 stycznia 2009r. Prezes URE zatwierdził i opublikował decyzje w sprawie taryf dla energii elektrycznej dwunastu przedsiębiorstwom sprzedającym energię. Taryfy te będą obowiązywały odbiorców w grupach „G” w roku 2009.

Decyzje taryfowe zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym – Energia elektryczna w numerach 2 (685) i 3 (686) z dnia 2 stycznia 2009r.

Data publikacji : 05.01.2009
Data modyfikacji : 22.01.2009

Opcje strony

do góry