Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo zadowalające. Konieczne inwestycje.

Stan bezpieczeństwa energetycznego w województwie mazowieckim jest zadowalający. Konieczna jest jednak budowa tzw. źródła restartowego, które na wypadek awarii służyłoby do przywrócenia prawidłowej pracy Krajowego Systemu Energetycznego – stwierdzili przedstawiciele administracji oraz sektora energetycznego zaproszeni przez Wojewodę Mazowieckiego na spotkanie poświęcone bezpieczeństwu energetycznemu w województwie.

Spotkanie odbyło się w piątek, 27 czerwca br. Urząd Regulacji Energetyki reprezentowali Marek Woszczyk, Wiceprezes URE oraz Krystyna Gromczyńska, Dyrektor Oddziału Centralnego URE w Warszawie. Udział w spotkaniu wzięli także m. in. przedstawiciele Ministra Gospodarki, Prezydenta m. st. Warszawy oraz przedsiębiorstw energetycznych.

Wiesław Witek ze stołecznego Biura Infrastruktury przedstawił stan bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji. Wicedyrektor Witek podkreślił konieczność budowy tzw. źródła restartowego zlokalizowanego na terenie Warszawy, które mogłoby służyć do przywrócenia prawidłowej pracy Krajowego Systemu Energetycznego (KSE) na obszarze województwa mazowieckiego. Przedstawiciel Prezydenta Warszawy zadeklarował gotowość współfinansowania budowy takiego źródła, które wydatnie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w regionie.

Przedstawiciele firm energetycznych poinformowali zebranych o podejmowanych działaniach inwestycyjnych, które mają zapewnić bezpieczeństwo energetyczne.

Stan bezpieczeństwa energetycznego w woj. mazowieckim określono jako zadawalający. Zagrożenia, które występują związane są m. in. ze wzrastającym zużyciem energii elektrycznej i zmianą struktury jej zużycia w poszczególnych okresach roku kalendarzowego oraz długim cyklem inwestycyjnym. Uznano, że koniczne jest wzmocnienie systemu źródeł wytwarzania energii elektrycznej mogących służyć do przywrócenia prawidłowej pracy KSE oraz ścisła współpraca wszystkich zainteresowanych podmiotów w procesie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Data publikacji : 02.07.2008

Opcje strony

do góry