Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6204,Przetarg-URE-na-dostawe-platformy-aukcyjnej-OZE.html
2020-08-09, 04:56

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg URE na dostawę platformy aukcyjnej OZE

Do 30 lipca br. Urząd Regulacji Energetyki wyznaczył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę internetowej platformy aukcyjnej umożliwiającej przeprowadzanie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii (tzw. aukcje OZE).

Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się  na w sekcji Zamówienia Publiczne Biuletynu Informacji Publicznej URE.

Data publikacji : 16.07.2015

Opcje strony