Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7960,Osiagnieta-oszczednosc-energii-finalnej-przez-podmioty-zobowiazane.html
2019-10-19, 03:46

Strona znajduje się w archiwum.

Osiągnięta oszczędność energii finalnej przez podmioty zobowiązane

Zgodnie z przepisami ustawy o efektywności energetycznej, Prezes URE ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o osiągniętej oszczędności energii finalnej wynikającej z realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, przez podmioty zobowiązane, łącznie lub oddzielnie dla każdego z tych podmiotów.

W związku z tym, w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 107/2018 została podana informacja o osiągniętej oszczędności energii finalnej, według stanu na 20 grudnia 2018 r.

 

Data publikacji : 27.12.2018
Data modyfikacji : 27.12.2018

Opcje strony