Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/7150,Drugi-numer-Biuletynu-URE-ze-Sprawozdaniem-z-dzialalnosci-Prezesa-URE-w-2016-r-j.html
2019-07-21, 17:52

Strona znajduje się w archiwum.

Drugi numer Biuletynu URE, ze Sprawozdaniem z działalności Prezesa URE w 2016 r., już w sieci

Najnowsze wydanie kwartalnika URE zawiera Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2016 r. Dokument ten stanowi szczegółowe podsumowanie działań i decyzji realizowanych w ub.r. w Urzędzie Regulacji Energetyki.

 Sprawozdanie zostało podzielone na jedenaście części opisujących działania podejmowane przez regulatora rynków energii zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Część I dokumentu poświęcona została m.in. kwestiom dotyczącym organizacji i funkcjonowania samego urzędu, sądowej kontroli działalności regulatora, a także zwrócono uwagę na wyniki kontroli, którym podlegała działalność Prezesa URE w ubiegłym roku.

W kolejnych częściach Sprawozdania przedstawiono działania regulacyjne w poszczególnych podsektorach energetyki: elektroenergetyce, gazownictwie, ciepłownictwie i paliw ciekłych. Odrębne części poświęcone zostały współpracy międzynarodowej i unijnemu rynkowi energii, systemowi wsparcia odnawialnych źródeł energii, kogeneracji i efektywności energetycznej, komunikacji społecznej i działaniom na rzecz wzmocnienia pozycji odbiorcy, a także innym - równie ważnym zadaniom Prezesa URE.

W uwagach końcowych podjęta została próba oceny najważniejszych problemów sektora oraz zagadnienia i kwestie problemowe, które wymagają - według Prezesa URE - podjęcia działań, w tym czynności legislacyjnych, zmierzających do sprawnej i prawidłowej realizacji polskiej polityki energetycznej.

Zapraszamy do lektury!

Data publikacji : 09.08.2017
Data modyfikacji : 10.08.2017

Opcje strony