Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-inne/6285,Dz-U-z-2015-r-poz-597.html
2019-10-21, 03:39

Dz. U. z 2015 r. poz. 597

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego

Data publikacji : 07.10.2015
Data modyfikacji : 27.12.2018

Opcje strony