Nawigacja

Raport CEER „Regulatory Aspects of Self-Consumption and Energy Communities” dotyczący tzw. Wspólnot Energetycznych (Energy Communities)

25 czerwca 2019 r. Europejska Rada Regulatorów Energetyki (CEER) przyjęła Raport „Regulatory Aspects of Self-Consumption and Energy Communities” zawierający analizę koncepcji działania tzw. Wspólnot Energetycznych (Energy Communities) zatwierdzonych w dokumencie Czysta Energia (Clean Energy Package).

Raport zawiera także rekomendacje dla państw członkowskich UE w zakresie przyjętych rozwiązań i funkcjonowania tych Wspólnot. Rekomendacje dotyczą takich obszarów regulacyjnych jak: prawa konsumenta, unbundling, równowaga i elastyczność rynkowa, konkurencja, eksploatacja, rozwój i odpowiednie zarządzanie sieciami. Ponadto Wspólnoty Energetyczne powinny konkurować na równych zasadach, tak aby ramy regulacyjne nie stwarzały nadmiernych barier, ani też nie powodowały dodatkowych zakłóceń na istniejących rynkach.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem. Poniżej link do Raportu na stronie internetowej CEER.

Regulatory Aspects of Self-Consumption and Energy Communities

Data publikacji: 17.07.2019

Opcje strony

do góry