Nawigacja

Nabór na stanowisko Sekretarza Generalnego CEER

Stowarzyszenie Europejskich Regulatorów Energii CEER poszukuje kandydatów na stanowisko Sekretarza Generalnego CEER.

CEER jest niezależnym, dobrowolnym stowarzyszeniem zrzeszającym regulatorów energetyki z Europy. Główne zadania stowarzyszenia to wspieranie rozwoju konkurencyjnego jednolitego rynku energii i gazu w Europie. CEER stanowi platformę współpracy oraz wymiany informacji i najlepszych praktyk pomiędzy europejskimi organami regulacyjnymi.

Sekretarz Generalny kieruje pracami Sekretariatu CEER. Do głównych zadań na tym stanowisku należy m.in.:

  • kierowanie i zarządzanie Sekretariatem w celu wsparcia pracy członków CEER, Zgromadzenia Ogólnego, Zarządu stowarzyszenia, grup roboczych oraz współpracy z ACER;
  • doradztwo w zakresie priorytetów polityki CEER oraz opracowywania i wdrażania strategii stowarzyszenia;
  • promowanie polityki regulacyjnej CEER i reprezentowanie stowarzyszenia w kontaktach zewnętrznych;
  • realizacja inicjatyw i projektów Sekretariatu, takich jak np. akademia szkoleń, strategia wsparcia operacyjnego, budowa potencjału regulacyjnego;
  • kierowanie komunikacją zewnętrzną CEER oraz organizacją wydarzeń i spotkań, również z klientem międzynarodowym;
  • zarządzanie personelem Sekretariatu;
  • zarządzanie administracją, infrastrukturą informatyczną i wyposażeniem technicznym biura;
  • zapewnienie sprawnego zarządzania stowarzyszeniem, kontroli finansowej i zgodności z przepisami prawa.

Szczegóły dotyczące pracy na stanowisku Sekretarza Generalnego CEER, w tym informacje na temat procesu rekrutacji i wymaganych dokumentów, proponowanego wynagrodzenia oraz wymagań, które musi spełniać kandydat, znajdują się  na stronie internetowej CEER pod adresem https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/0b3d417a-3b2b-f6c4-9975-c510023707df.

Osoby zainteresowanie aplikacją na ww. stanowisko proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego (w jęz. angielskim) na adres mailowy myriam.demeyer@ceer.eu w terminie do 25 stycznia 2019 r., do godz. 17:00.

Data publikacji: 04.01.2019
Data modyfikacji: 04.01.2019

Opcje strony

do góry