Nawigacja

Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki (ERRA)

ERRA (Energy Regulators Regional Association) jest stowarzyszeniem „not-for-profit” o charakterze regionalnym, zrzeszającym regulatorów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz regionu Azji, Afryki, Środkowego Wschodu oraz USA. Organizacja powstała w 2000 roku, kiedy przedstawiciele 15 krajów z Europy Środkowej i Wschodniej podpisali dokument ustanawiający nowe stowarzyszenie regulatorów w Europie. Wśród krajów-założycieli nowej instytucji była również Polska.

Wspólnym celem wszystkich krajów członkowskich ERRA jest doskonalenie narzędzi regulacyjnych, równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii, wzmacnianie pozycji organów regulacyjnych i ich niezależności wobec innych instytucji administracji rządowej. Działania stowarzyszenia są również ukierunkowane na kształtowanie stałej współpracy między regulatorami, wymianę informacji i doświadczeń regulacyjnych oraz zwiększenie dostępu do wiedzy na temat regulacji oraz promocji szkoleń z tego zakresu w państwach regionu.

Więcej informacji na temat ERRA jest dostępne na stronie stowarzyszenia: Strona Regionalnego Stowarzyszenia Regulatorów Energetyki (ERRA).

Data publikacji: 11.10.2012
Data modyfikacji: 07.02.2014

Opcje strony

do góry