Nawigacja

Rada Europejskich Regulatorów Energii (CEER)

CEER (The Council of European Energy Regulators) jest niezależnym, dobrowolnym stowarzyszeniem zrzeszającym regulatorów energetyki z krajów UE. Główne zadania CEER to wspieranie rozwoju konkurencyjnego jednolitego rynku energii i gazu w Europie. Rada regulatorów stanowi platformę współpracy oraz wymiany informacji i najlepszych praktyk pomiędzy europejskimi organami regulacyjnymi.

W sprawach wspólnotowej polityki energetycznej, CEER ściśle współpracuje z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) - oficjalną agencją unijną powołaną do życia w 2011 r. na mocy trzeciego pakietu w celu zapewnienia skutecznej współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi.

Nadrzędnym celem CEER jest promowanie rozwoju konkurencyjnych, wewnętrznych rynków energii i gazu oraz wspieranie działań na rzecz ich rozwoju. Stowarzyszenie jest miejscem współpracy, dyskusji, pomocy i wymiany informacji między europejskimi regulatorami energii. Zadaniem CEER jest także przygotowywanie analiz i badań oraz gromadzenie fachowej wiedzy z zakresu regulacji, jak również opracowywanie wspólnych stanowisk europejskich regulatorów wobec działań unijnych instytucji.

URE członkiem CEER

Polski regulator aktywnie uczestniczy w pracach CEER. Prezes URE jest stałym członkiem spotkań Zgromadzenia Ogólnego CEER, zaś eksperci Urzędu uczestniczą w pracach grup roboczych i zespołów zadaniowych stowarzyszenia.

Więcej informacji na temat CEER jest dostępne na stronie stowarzyszenia: Strona Rady Europejskich Regulatorów Energii CEER.


 

Data publikacji: 11.10.2012
Data modyfikacji: 10.04.2020

Opcje strony

do góry