Nawigacja

Fora europejskie

Forum Florenckie

Europejskie Forum Regulacji Energetyki zostało powołane w celu utworzenia wspólnego unijnego rynku energii elektrycznej. Pierwsze spotkanie w ramach Forum Florenckiego odbyło się w 1998 r. Od tamtej pory raz lub dwa razy do roku odbywają się regularne spotkania, które stanowią znakomitą możliwość wzajemnej wymiany poglądów i doświadczeń.

Więcej informacji na temat Forum Florenckiego znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/energy/en/events/meeting-european-electricity-regulatory-forum-florence

Forum Madryckie

W sektorze gazu, odpowiednikiem Forum Florenckiego jest Europejskie Forum Regulacji Gazu, tzw. Forum Madryckie. Forum zostało ustanowione w 1999 r. Spotkania w ramach Forum Madryckiego odbywają się dwa razy w roku (od 2016 r. Forum będzie spotykać się raz w roku). Ich zadaniem jest ocena dotychczasowych kroków oraz rekomendowanie dalszych działań zmierzających do integracji europejskich rynków gazu.

Więcej informacji na temat Forum Madryckiego znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/energy/en/madrid-forum-previous-meetings

 Forum Londyńskie

Idea powołania Obywatelskiego Forum Energetycznego (Forum Londyńskiego) powstała w wyniku oceny stanu rozwoju konsumenckiego rynku energii. Formuła spotkania została zaczerpnięta z innych europejskich forów energetycznych - Forum Florenckiego oraz Madryckiego. Celem tej inicjatywy jest pomoc konsumentom, poprzez uwypuklanie problemów, z jakimi stykają się oni jako uczestnicy rynku energii oraz szukanie sposobów dla ich rozwiązania. Pierwsze spotkanie Forum odbyło się 28 października 2008 r. w Londynie.

Więcej informacji na temat Forum Londyńskiego znajduje się pod adresem: http://ec.europa.eu/energy/en/events/citizens-energy-forum-london

Forum Infrastrukturalne

Utworzenie Forum Infrastrukturalnego zostało przewidziane w tzw. pakiecie Unii Energetycznej. Jego celem jest omówienie i ocena postępu w realizacji ważnych projektów infrastrukturalnych, które przyczyniają się do osiągnięcia unii energetycznej, w szczególności w ramach działań następczych związanych z projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania. Inauguracyjne spotkanie Forum zostało zaplanowane na 9-11 listopada 2015 r. w Kopenhadze.

Więcej informacji na temat Forum Infrastrukturalnego znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/energy/en/events/energy-infrastructure-forum

Data publikacji : 12.10.2012
Data modyfikacji : 02.12.2016

Opcje strony

do góry