Nawigacja

Inicjatywy Regionalne

Inicjatywy regionalne zostały powołane do życia w 2006 r. jako wspólne przedsięwzięcie Komisji Europejskiej oraz Grupy Europejskich Regulatorów Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG), Mają one być etapem pośrednim w tworzeniu wewnętrznego rynku energii w Europie - od integracji rynków krajowych na poziomie regionalnym do wspólnego dla całej UE jednolitego rynku energii elektrycznej i gazu. Zgodnie z założeniem inicjatywy regionalne działają w oparciu o podejście oddolne, w ich skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej, reprezentanci regulatorów, operatorów systemów przesyłowych oraz przedstawiciele użytkowników systemu.

Obecnie Inicjatywy obejmują 7 regionalnych rynków energii elektrycznej oraz 3 rynki gazu. Polska jest członkiem Rynku Północnego, Środkowo-wschodniego (energia elektryczna) oraz Rynku Południowego/Południowo-wschodniego (gaz).

do góry