Nawigacja

Christian Zinglersen nowym Dyrektorem ACER

W dniu 26 września Rada Administracyjna ACER mianowała Christiana Zinglersena na stanowisko dyrektora Agencji.

Decyzja Rady Administracyjnej poprzedzona była pozytywnym zaopiniowaniem kandydata przez Radę Organów Regulacyjnych ACER. Christian Zinglersen obejmie stanowisko 1 stycznia 2020 r. Kadencja Dyrektora Agencji wynosi 5 lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia.

Zinglersen zastąpi na stanowisku Dyrektora ACER Alberto Pototschniga, który kierował pracami Agencji od początku jej istnienia.

***

Celem Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) jest wspieranie organów regulacyjnych w wykonywaniu na poziomie unijnym ich zadań regulacyjnych oraz, w razie konieczności, koordynowanie ich działań.

Data publikacji: 27.09.2019

Opcje strony

do góry