Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/7202,Rada-Europejskich-Regulatorow-Energii-CEER.html
25.05.2024, 09:52

Rada Europejskich Regulatorów Energii (CEER)

CEER (The Council of European Energy Regulators) jest niezależnym, dobrowolnym stowarzyszeniem zrzeszającym regulatorów energetyki z krajów UE.

CEER został założony w 2000 roku na mocy umowy pomiędzy krajowymi organami regulacji energetyki. W 2002 roku stał się stowarzyszeniem non-profit na podstawie prawa belgijskiego. Bruksela została wybrana na siedzibę sekretariatu CEER, aby umożliwić współpracę z instytucjami UE i innymi zainteresowanymi stronami.

Główne zadanie CEER to wspieranie rozwoju konkurencyjnego jednolitego rynku energii i gazu w Europie. Rada regulatorów stanowi platformę współpracy oraz wymiany informacji i najlepszych praktyk pomiędzy europejskimi organami regulacyjnymi. Zadaniem CEER jest także przygotowywanie analiz i badań oraz gromadzenie fachowej wiedzy z zakresu regulacji, jak również opracowywanie wspólnych stanowisk europejskich regulatorów wobec działań unijnych instytucji.

W sprawach unijnej polityki energetycznej, CEER ściśle współpracuje z Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) w celu zapewnienia skutecznej współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi.

Więcej informacji na temat CEER jest dostępne na stronie CEER: Strona Rady CEER.

Data publikacji : 23.09.2021
Data modyfikacji : 09.05.2024

Opcje strony