Nawigacja

Nowy przewodniczący Rady Regulatorów ACER oraz CEER

18 września b.r. członkowie Rady Organów Regulacyjnych ACER wybrali nowego przewodniczącego. Przewodniczącym Rady Regulatorów został Garrett Blaney, Komisarz w irlandzkiej Komisji ds. Regulacji Energetyki (CER). Garrett Blaney został wybrany na 2,5 letnią kadencję, którą rozpocznie 6 listopada b.r.

Garrett Blaney został także wybrany na nowego przewodniczącego Rady Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER). W głosowaniu, które odbyło się 20 września b.r. w trakcie 132. spotkania Zgromadzenia Ogólnego CEER, europejscy regulatorzy zadecydowali o powierzeniu mu funkcji kierowania pracami stowarzyszenia na następne 2,5 roku.

***

ACER (Agency for Cooperation of Energy Regulators) to unijna agencja, której głównym celem jest koordynacja i wspieranie współpracy krajowych organów regulacyjnych. Rada organów regulacyjnych ACER jest ciałem o charakterze opiniodawczym i doradczym wobec dyrektora Agencji. W jej skład wchodzą wysokiej rangi przedstawiciele europejskich organów regulacji oraz jeden przedstawiciel KE bez prawa głosu. Obecnie przedstawicielem polskiego Urzędu Regulacji Energetyki w Radzie organów regulacyjnych jest Maciej Bando, Prezes URE, zaś jego zastępcą - Małgorzata Kozak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich.

CEER (The Council of European Energy Regulators) jest niezależnym, dobrowolnym stowarzyszeniem zrzeszającym regulatorów energetyki z krajów UE, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju konkurencyjnego jednolitego rynku energii i gazu w Europie. CEER stanowi platformę współpracy oraz wymiany informacji i najlepszych praktyk pomiędzy europejskimi organami regulacyjnymi.

Data publikacji : 21.09.2017

Opcje strony

do góry