Nawigacja

Stowarzyszenie Energy Regulators Regional Association (ERRA) w Polsce

W tym roku Energy Regulators Regional Association (ERRA) zaprasza regulatorów rynków energii na cykl spotkań organizowanych w dniach 10 - 13 maja w Warszawie i Poznaniu. Jednym z ważniejszych wydarzeń będzie ERRA General Assembly, w którym udział weźmie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando.

Spotkania ERRA w Polsce odbędą się kolejno:

  • ERRA General Assembly - 10 maja w Warszawie
  • ERRA Chairmen Session - 10 maja w  Warszawie
  • ERRA Licensing/Competition Comittee Meeting - 10-11 maja w Warszawie
  • ERRA Energy Regulatory Innovation Day - 12-13 maja w Poznaniu

ERRA General Assembly poświęcone będzie najbardziej istotnym kwestiom dotyczącym działalności Stowarzyszenia, takim jak: nadchodzące wybory nowych władz ERRA, status prawny czy sprawy budżetowo - operacyjne.  

Ponadto, pracownicy Urzędu wezmą udział w pozostałych spotkaniach Stowarzyszenia, podczas których przekażą doświadczenia z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji w Polsce. Omówione zostaną m.in. ostatnie zmiany na rynku, w tym nowe kompetencje Prezesa URE.

Na szczególną uwagę zasługuje Energy Regulatory Innovation Day w Poznaniu w ramach Energy Future Week - wydarzenie, które ma  głównie służyć zacieśnieniu współpracy sektora naukowo-badawczego z przemysłem energetycznym. Podczas dyskusji poruszone zostaną kwestie dotyczące innowacyjności w energetyce w ujęciu globalnym, ze szczególnym uwzględnieniem roli regulatorów i innych instytucji w generowaniu innowacji w sektorze energetycznym.

***

ERRA  jest stowarzyszeniem „not-for-profit” o charakterze regionalnym, zrzeszającym regulatorów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz regionu Azji, Afryki, Środkowego Wschodu oraz USA. Organizacja powstała w 2000 roku, kiedy przedstawiciele 15 krajów z Europy Środkowej i Wschodniej podpisali dokument ustanawiający nowe stowarzyszenie regulatorów w Europie. Wśród krajów-założycieli nowej instytucji była również Polska.

Wspólnym celem wszystkich krajów członkowskich ERRA jest doskonalenie narzędzi regulacyjnych, równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii, wzmacnianie pozycji organów regulacyjnych i ich niezależności wobec innych instytucji administracji rządowej. Działania stowarzyszenia są również ukierunkowane na kształtowanie stałej współpracy między regulatorami, wymianę informacji i doświadczeń regulacyjnych oraz zwiększenie dostępu do wiedzy na temat regulacji oraz promocji szkoleń z tego zakresu w państwach regionu.

Data publikacji : 10.05.2016
Data modyfikacji : 10.05.2016

Opcje strony

do góry