Nawigacja

Kolejne kroki w integracji rynków Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier

Zgodnie z podpisanym 11 lipca br. Memorandum of Understanding w sprawie przyłączenia Polski i Rumunii do zintegrowanego mechanizmu market coupling na rynku dnia następnego, Komitet Sterujący 5M MC przedstawił kolejne etapy integracji rynków dnia następnego.

Decyzje przedstawicieli krajowych organów regulacyjnych: Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier podjęte zostały w oparciu o wyniki ankiety SURVEY ON MARKET COUPLING GATE CLOSURE TIME IN CZ-SK-HU & PL-RO DAY-AHEAD MARKETS. Ankieta, skierowana do firm działających na pięciu rynkach, miała na celu zebranie opinii na temat proponowanych rozwiązań i dotyczyła głównie czasu zamknięcia bramki (GCT) dla zbierania ofert oraz zakresu integracji rynku.

Na podstawie szczegółowej analizy wyników badania stwierdzono, że nie jest możliwe ustalenie wspólnego stanowiska zaangażowanych uczestników rynku w odniesieniu do proponowanych scenariuszy połączenia pięciu rynków. Jednakże w celu kontynuacji dalszej integracji, Komitet Sterujący 5M MC przyjął stanowisko krajowych organów regulacyjnych mówiące o ustaleniu pory zamknięcia bramki (GCT) dla zbierania ofert na godzinę 11.00 rano, w ramach zintegrowanego mechanizmu market coupling na rynku dnia następnego, który obejmie rynki Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier. Zgodność z rozwiązaniami NWE (North West Europe) będzie zachowana w takim stopniu, w jakim będzie to możliwe. Ścisła współpraca pomiędzy partnerami projektu 5M market coupling będzie utrzymana w celu dążenia do przyszłej integracji rynku.

Przyłączenie polskiego obszaru rynkowego do mechanizmu market coupling odbędzie się w późniejszym terminie w ramach inicjatywy CEE FBMC (Central East Europe Flow Based market coupling). Do tego czasu pięć  giełd energii, przygotowując się do europejskiej integracji rynków, będzie nadal współpracować nad wprowadzeniem rozwiązania PCR (Price Coupling of Regions) przewidzianego jako rozwiązanie dla modelu docelowego.

***

11 lipca br. przedstawiciele organów regulacyjnych, operatorów systemów przesyłowych oraz operatorów rynku/giełd energii pięciu państw: Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier podpisali Memorandum of Understanding w sprawie przyłączenia Polski i Rumunii do zintegrowanego mechanizmu market coupling na rynkach dnia następnego, działającego w Republice Czeskiej, Słowacji i na Węgrzech.

Projekt nazwany 5M Market Coupling (5M MC) będzie realizowany zgodnie z europejskimi celami i przyszłym prawodawstwem UE, jak również z uwzględnieniem opinii i wymagań uczestników rynku.

W skład Komitetu Sterującego 5M MC wchodzą przedstawiciele urzędów regulacyjnych (ERÚ, URE, ANRE, URSO i HEA), operatorów systemów przesyłowych  (ČEPS, PSE, Transelectrica, SEPS i MAVIR) oraz giełd energii  (OTE, OKTE, HUPX, TGE i OPCOM) z Czech, Słowacji, Węgier, Polski i Rumunii.

Data publikacji: 05.09.2013

Opcje strony

do góry