Nawigacja

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ponownie we władzach ERRA

Prezes URE, Marek Woszczyk, po raz kolejny został wybrany jednym z członków Prezydium Regionalnego Stowarzyszenia Regulatorów Energetyki (ERRA). Głosowanie nad wyborem składu Prezydium odbyło się podczas spotkania Zgromadzenia Ogólnego ERRA, 10 czerwca br. w Budapeszcie.

Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki (ERRA)jest dobrowolnym stowarzyszeniem niezależnych organów regulacyjnych energetyki z krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz Wspólnoty Niepodległych Państw, Azji, Afryki i Stanów Zjednoczonych. Działalność stowarzyszenia koncentruje się przede wszystkim na wymianie informacji i doświadczeń w zakresie regulacji energetyki w krajach transformujących gospodarkę oraz wprowadzających rynkową reformę energetyki. Jednym z istotnych dążeń ERRA jest zwiększenie dostępu do wiedzy na temat regulacji sektora w państwach regionu oraz promocji szkoleń z tego zakresu.

Najwyższy organ decyzyjny stowarzyszenia, nadzorujący całą jego działalność stanowi Zgromadzenie Ogólne (General Assembly - GA), które tworzą wszyscy pełni członkowie ERRA. Funkcje reprezentacyjne i wykonawcze pełni Prezydium Stowarzyszenia, złożone z 7 członków wybieranych na dwuletnią kadencję, z możliwością reelekcji. Wśród kluczowych jego zadań znajduje się m.in. podejmowanie kierunkowych działań dotyczących przyszłego kształtu stowarzyszenia i zarządzanie budżetem organizacji.

Data publikacji : 14.06.2013

Opcje strony

do góry