Nawigacja

Polska i Rumunia zamierzają przystąpić do CZ-SK-HU Market Coupling

28 stycznia 2013 r. w Budapeszcie przedstawiciele czeskich, słowackich, węgierskich, polskich i rumuńskich organów regulacyjnych, operatorów systemów przesyłowych oraz giełd energii/operatorów rynku spotkali się w celu podjęcia współpracy zmierzającej do oceny możliwości i przygotowania połączenia elektroenergetycznych rynków dnia następnego (day-ahead) tych krajów.

Uruchomiony we wrześniu 2012 r. projekt CZ-SK-HU Market Coupling przynosi już korzyści uczestnikom rynku. Rozszerzenie projektu CZ-SK-HU Market Coupling o aplikujące kraje: Polskę i Rumunię stanowi logiczny krok w kierunku utworzenia Wspólnego Rynku Energii Elektrycznej.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele organów regulacyjnych (ERU, HEO, ANRE),operatorów systemów przesyłowych (ČEPS, SEPS, MAVIR, PSE, Transelectrica) oraz giełd energii/operatorów rynku (OTE, OKTE, HUPX, TGE, OPCOM), romawiali na temat dalszej integracji oraz rozszerzenia rynków dnia następnego (day-ahead). Wnioski ze spotkania potwierdzają wolę i gotowość intensywnej współpracy wszystkich stron oraz wspólne podejście do kwestii potwierdzenia technicznej wykonalności przedsięwzięcia. Podczas rozmów uzgodniono uruchomienie projektu, w ramach którego dokonana zostanie ocena możliwych kierunków działania oraz wybór najbardziej odpowiedniej i efektywnej formy połączenia rynków.

Wszystkie strony zadeklarowały wolę i intencję podpisania Porozumienia (Memorandum of Understanding), w którym określony zostanie zakres i główne założenia współpracy.

Poniżej przedstawiamy tekst komunikatu w języku angielskim.

***

Market coupling oznacza łączenie rynków poprzez wprowadzenie wspólnych metod i procedur łączenia ofert sprzedaży i zakupu energii z uwzględnieniem zdolności przesyłowej dostępnej na połączeniach tych krajów.

Data publikacji: 30.01.2013

Opcje strony

do góry