Nawigacja

Nowa europejska inicjatywa na rzecz odbiorców energii

13 listopada br., podczas trwającego w Londynie Obywatelskiego Forum Energii, Europejska Rada Regulatorów (CEER) wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Konsumentów (BEUC) ogłosiły wspólne stanowisko w sprawie „Wizji roku 2020 dla Europejskiego Odbiorcy Energii”. Hasło przewodnie dokumentu brzmi: „Po pierwsze - odbiorca”.

W swoim stanowisku CEER i BEUC podkreśliły istotną rolę odbiorców (w szczególności z gospodarstw domowych) w kształtowaniu polityki energetycznej w perspektywie 2020 r., wskazując, że realizacja ich potrzeb i oczekiwań wpływa na jakość funkcjonowania całego sektora energetycznego. W tym kontekście wskazane zostały cztery kluczowe czynniki rynkowe, które powinny definiować relacje pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznym a odbiorcami, umożliwiając jednocześnie zaspokojenie potrzeb tych ostatnich. Jako filary rynku wskazano zatem: przystępność cenową, łatwość w poruszaniu się na rynku energii, niezawodność usług, ochronę i wzmocnienie pozycji konsumenta.

Z myślą o odbiorcach energii na stronie internetowej CEER powstał specjalnie dedykowany im obszar - Energy Customers Section, który zawiera m.in.:

Data publikacji: 16.11.2012
Data modyfikacji: 30.11.2012

Opcje strony

do góry