Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/4648,Innowacyjna-energetyka-innowacyjna-regulacja.html
14.07.2024, 04:13

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Innowacyjna energetyka, innowacyjna regulacja

Regulatory Assistance Project (RAP) wspiera polskiego regulatora

Prezes URE zamierza do 2015 r. wprowadzić zmiany do istniejących mechanizmów wsparcia inwestycji, w tym również inwestycji o dużym znaczeniu dla innowacyjności systemu energetycznego. Regulacja oparta na jakości zastąpi dotychczasowe rozwiązania regulacyjne.

Zamiarem Regulatora jest przygotowanie mechanizmów finansowych, które wzmocnią racjonalność inwestycji, w tym również innowacyjną energetykę (m.in. smart grids i smart metering). Prezesa URE wspiera Regulatory Assistance Project (RAP) - międzynarodowa organizacja non-profit.

Koncepcja współpracy pomiędzy URE i RAP pojawiła się w ubiegłym roku podczas współorganizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki warsztatów Regionalnego Stowarzyszenia Regulatorów Energetyki (ERRA), w których brali udział eksperci z RAP.

Porozumienie - Letter of Agreement (LoA) podpisali 1 czerwca 2012 r. Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i Richard Cowart, European Programmes Director w Regulatory Assistance Project.

Porozumienie o współpracy zakłada pomoc w przygotowaniu poszczególnych etapów wprowadzania zmian m.in. w obszarze regulacji opartej na jakości oraz wsparcia inwestycji w sieci inteligentne. Współpraca z Urzędem Regulacji Energetyki polegać będzie m.in. na prezentacji najlepszych praktyk regulacji jakościowej, pomocy w projektowaniu procesu implementacji zmiany poprzez identyfikację celów i zaprojektowanie wariantów mechanizmów wsparcia. RAP i URE będą pracować nad systemem oceny zaprojektowanych mechanizmów oraz sposobów ich wdrożenia, a także nad wyborem racjonalnego wariantu zmiany oraz monitoringu i projektowania kontroli efektów wprowadzanych rozwiązań.

Przedmiotem współpracy będzie takie zredefiniowanie ram regulacyjnych by promować inwestycje w energetykę prosumencką, niezawodność sieci, aktywizację strony popytowej oraz efektywność energetyczną.

Korzystając z doświadczeń międzynarodowych, konsultanci z RAP będą wspierać URE w identyfikacji alternatywnych narzędzi regulacyjnych oraz w wyborze najlepszej formuły do wprowadzenia nowych mechanizmów wsparcia. W ocenie ekspertów istniejący od 2010 r. system ma kilka obszarów wymagających zmiany, m.in. w niewystarczającym stopniu wspiera efektywną modernizację infrastruktury przesyłowej.

Doświadczenia Regulatory Assistance Project są tym bardziej cenne, że powstały w wyniku wielu lat współpracy RAP z instytucjami regulacyjnymi oraz innymi instytucjami sektora publicznego, odpowiedzialnymi za wprowadzanie polityk publicznych w obszarze rynku energii elektrycznej i gazu. W ubiegłych latach RAP współpracował m.in. z ERRA i Międzynarodową Agencją Energii (MAE). RAP nie prowadzi usług dla firm komercyjnych.

Porozumienie zakłada m.in. przygotowanie ekspertyz, organizację warsztatów dla przedsiębiorstw energetycznych, grup konsumentów - odbiorców energii. Współpraca URE - RAP potrwa do końca I kwartału 2013 roku.

Data publikacji : 12.06.2012
Data modyfikacji : 13.06.2012

Opcje strony