Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Samochód na energię elektryczną. Eksperci URE o pojazdach elektrycznych

URE w Lokalnej Grupie Wsparcia projektu: Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie - EVUE.

Integralnym elementem działań promocyjnych dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids) oraz inteligentnego opomiarowania (smart metering) podejmowanych przez Prezesa URE i ekspertów urzędu jest obszar związany z problemem infrastruktury energetycznej dla pojazdów elektrycznych. Polski regulator - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - jest obecnie jedynym regulatorem, który został zaproszony do współpracy w ramach projektu Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie - EVUE.
Przedstawiciele Prezesa URE - Marek Miśkiewicz, Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach oraz Jolanta Skrago, ekspert URE z Katowic wezmą udział w pracach Lokalnej Grupy Wsparcia projektu: Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie - EVUE.

Madryt, Lizbona, Katowice...

W lipcu 2010 r. Miasto Katowice przystąpiło do projektu Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie - EVUE Sieci Tematycznej w ramach projektu URBACT II.
Liderem projektu jest Westminster City Council z Wielkiej Brytanii. Pozostali partnerzy projektu to: Lizbona oraz Beja w Portugalii, Madryt, Frankfurt, Oslo, Sztokholm, Suceava z Rumunii, Zografou z Grecji oraz Miasto Katowice.
Zadaniem projektu jest stworzenie zintegrowanych, zrównoważonych strategii i założeń dynamicznego „przodownictwa technicznego” dla wybranych miast europejskich w celu promocji i użytkowania samochodów elektrycznych (EV). Inicjatywy miast pobudzają sektor publiczny i prywatny do użytkowania samochodów elektrycznych. Wdrożenie rozwiązań EVUE na dużą skalę przyczyni się do skokowej zmiany technologicznej i sukcesu w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Elektryczne problemy do rozwiązania

Partnerzy projektu EVUE wymienią się doświadczeniami i propozycjami rozwiązań kluczowych problemów związanych ze stworzeniem infrastruktury dla pojazdów elektrycznych. Tematem prac będę na początku istniejące bariery i zagrożenia w tym opór społeczny, brak niezbędnej infrastruktury, szybki rozwój technologii oraz przestarzałe modele ekonomiczne.

Każdy z partnerów utworzył Lokalną Grupę Wsparcia URBACT. W pracach Grupy w Polsce uczestniczy także Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Działamy lokalnie, myślimy globalnie - Lokalny Plan Działania

Rezultatem projektu będzie Lokalny Plan Działania dający wskazówki, jak rozwiązać problemy sygnalizowane przez Grupę Lokalną. Każdy z partnerów wskaże przykłady dobrych praktyk, tzn. zrealizowanych lub realizowanych przedsięwzięć na wskazanych przez siebie obszarach, które mogą być przykładami dla innych partnerów. Każdy z partnerów opracuje również studium przypadków, którymi zajmował się w ramach realizacji projektu. Sporządzone opracowania będą rekomendowane różnym szczeblom decyzyjnym w UE, przy uchwalaniu przepisów prawa związanych z tworzeniem rozwiązań dla wdrożenia idei elektrycznych pojazdów w miastach Europy.

***

Pierwszym rezultatem polskiej obecności w projekcie będzie spotkanie Expert Seminar 2, organizowane w dniach 7 - 8 kwietnia 2011 r. w Katowicach. W otwartym spotkaniu będą uczestniczyć m.in. przedstawiciele branży elektrycznych pojazdów - EV, naukowcy oraz wszystkie zainteresowane strony, które chciałyby podzielić się swoim doświadczeniem w tematyce EV.

Data publikacji : 25.03.2011
Data modyfikacji : 25.03.2011

Opcje strony

do góry