Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium ERRA w Warszawie

Eksperci URE prowadzili międzynarodowe seminarium poświęcone polityce regulacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego.

W dniach 3 - 4 marca 2011 roku w Warszawie, 25 przedstawicieli regulatorów z Armenii, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Kazachstanu i Azerbejdżanu, uczestniczyło w seminarium organizowanym przez ERRA (Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki). Spotkanie odbywało się w ramach programu INOGATE. Tematem seminarium była polityka regulacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego. Organizację seminarium wspierał Urząd Regulacji Energetyki.

Eksperci URE mówili m.in. o Wzmocnieniu roli odbiorcy energii - Anna Bednarska, Kompetencjach Prezesa URE - Halina Bownik - Trymucha, Implementacji najlepszych praktyk krajów UE w obszarze rachunków za energię - Monika Gabrysiak - Gutbier, Polskich doświadczeniach w zakresie efektywności energetycznej i wprowadzeniu tzw. „białych certyfikatów” - Paweł Płachecki, Roli technologii smart w zwiększaniu efektywności energetycznej - Tomasz Kowalak, Regulacji systemów ciepłowniczych w Polsce i nowej, uproszczonej metodzie kształtowania taryf dla ciepła wytworzonego w źródłach posiadających jednostki kogeneracji - Paweł Bogusławski.

Urząd Regulacji Energetyki reprezentowali także: Zofia Janiszewska, Danuta Sierocińska, Eligiusz Balcerzak, Konrad Godzisz, Marek Odyniec.

Spotkanie zorganizowano w ramach Inogate Technical Exchange Programme.

Celem Programu INOGATE jest promowanie i wspieranie wśród krajów partnerskich najlepszych wzorów praktyk regulacyjnych ze szczególną uwagą skierowaną na wzmacnianie metod pomiaru i kontroli efektywności energetycznej (EE), wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (RES) i gospodarowania energią cieplną (district heating - DH). Projekt INOGATE uwzględnia wymianę najlepszych praktyk z krajów Unii Europejskiej oraz wzajemną pomoc krajów UE i krajów nienależących do Unii. Ponadto, zadaniem projektu INOGATE jest informowanie decyzyjnych środowisk rządowych oraz innych grup mających wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących rynku energii o celu i korzyściach płynących z zaangażowania instytucji regulacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego.

***

Regionalne Stowarzyszenie Regulatorów Energetyki skończyło w ubiegłym roku 10 lat. Jubileuszowa X Konferencja ERRA „Inwestycje i regulacja w energetyce” odbędzie się w dniach 16 - 17 maja 2011 r. w Sankt Petersburgu.

Data publikacji : 10.03.2011
Data modyfikacji : 25.03.2011

Opcje strony

do góry