Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-inne/8394,DzU-2019-poz-1457.html
2020-08-12, 14:33

Dz.U. 2019 poz. 1457

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2024 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2021

Data publikacji : 11.09.2019

Opcje strony