Nawigacja

Dz. U. z 2014 r. poz. 472

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji

Data publikacji : 07.10.2015
Data modyfikacji : 27.12.2018

Opcje strony

do góry