Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-inne/3472,Dz-U-z-2003-r-Nr-89-poz-828.html
2023-06-09, 06:49

Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby złamujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Data publikacji : 28.04.2003
Data modyfikacji : 27.12.2018

Opcje strony