Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-inne/2109,Dz-U-z-2005-r-Nr-98-poz-825.html
23.06.2024, 10:10

Dz. U. z 2005 r. Nr 98, poz. 825

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń

Data publikacji : 20.05.2005
Data modyfikacji : 27.12.2018

Opcje strony