Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/rozporzadzenia/rozporzadzenia-inne/10757,DzU-2022-poz-2734.html
26.05.2024, 23:32

Dz.U. 2022 poz. 2734

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia ilości gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego do sieci przesyłowej w 2022 r. i w 2023 r.

Data publikacji : 27.12.2022

Opcje strony