Nawigacja

Obowiązek zgłaszania danych do ACER

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Informacji nr 3/2016 przypomina, że od 7 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie obowiązek przekazywania Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) danych na temat wybranych transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii - stosownie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1348/2014.

7 października 2015 r. wszedł w życie obowiązek raportowania do ACER transakcji standardowych zawartych na zorganizowanej platformie obrotu. Uczestnicy rynku zawierający transakcje, które podlegają zgłoszeniu do ACER, zobowiązani są do dokonania rejestracji w krajowym rejestrze uczestników rynku przed zawarciem tych transakcji.

Szczegóły znajdują się w Informacji  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 3/2016 w sprawie obowiązku zgłaszania ACER danych dotyczących transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii oraz danych podstawowych.

Dodatkowe informacje dotyczące REMIT dostępne są na portalu ACER - www.acer-remit.eu/portal/home.

Szczegóły znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 3/2016 w sprawie obowiązku zgłaszania ACER danych dotyczących transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii oraz danych podstawowych.

Data publikacji : 18.01.2016
Data modyfikacji : 19.01.2016

Opcje strony

do góry