Nawigacja

ACER opublikowała kolejną aktualizację wytycznych dotyczących obszaru REMIT

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) na swojej stronie internetowej opublikowała zaktualizowane dokumenty dotyczące obszaru rozporządzenia REMIT[i]. Zaktualizowane dokumenty to:

  1. ACER REMIT Transaction Reporting User Manual (TRUM) (Version 5.0, 31 March 2022) i jego załącznik Annex II - Examples of transaction reporting (31 March 2022). TRUM to instrukcja dla uczestników rynku energii i podmiotów trzecich raportujących dane do ACER w ich imieniu. Określa ona w jaki sposób raportować do ACER dane o produktach energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 8 rozporządzenia REMIT. Zaktualizowane wersje powyższych dokumentów są wynikiem pięciomiesięcznych konsultacji różnych zainteresowanych stron, w tym stowarzyszeń uczestników rynku, zorganizowanych platform handlowych oraz zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych i dotyczą raportowania transakcji związanych z przesyłem gazu ziemnego. Zaktualizowany TRUM i Annex II of the TRUM są dostępne pod adresami: Transaction Reporting User Manual (TRUM) – documents (acer-remit.eu) oraz ANNEX II – Examples of Transaction Reporting – documents (acer-remit.eu)
  2. ACER Frequently Asked Questions (FAQs) on REMIT Transaction Reporting (13th Edition, 31 March 2022) - kolejna edycja najczęściej zadawanych pytań na temat raportowania transakcji w ramach obowiązków wynikających z rozporządzenia REMIT, która zawiera nowe i uzupełnione odpowiedzi na pytania uczestników hurtowego rynku energii w zakresie raportowania transakcji zgodnie z ww. rozporządzeniem tak, aby lepiej odzwierciedlić ciągłą ewolucję rynków UE i ułatwić raportowanie danych. Zaktualizowany dokument FAQs on REMIT Transaction Reporting dostępny tutaj.
  3. Questions & Answers on REMIT (27th Edition, Updated: 31 March 2022) - dokument zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane przez uczestników rynku energii pytania. Został on przygotowany  w 2011 roku we współpracy m.in. z organami regulacyjnymi i od tego czasu jest stale aktualizowany. ACER wyjaśnia w nim kwestie budzące wątpliwości uczestników rynku energii odnoszące się do sposobu rozumienia definicji i stosowania w praktyce przepisów rozporządzenia REMIT. Aktualizacja zawiera 3 nowe pytania i odpowiedzi doprecyzowujące zastosowanie REMIT w przypadku ujawniania informacji wewnętrznych, gwarancji pochodzenia i agregatorów energii odnawialnej. Nowa wersja Q&As on REMIT dostępna na stronie ACER.

Wszystkie powyższe dokumenty są również dostępne za pośrednictwem nowej Bazy Wiedzy REMIT (REMIT Knowledge Base), która jest teraz dostępna i w pełni zintegrowana ze stroną internetową ACER.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualizacjami powyższych dokumentów. Jednocześnie zaznaczamy, że nie stanowią one wiążącej prawnie interpretacji przepisów.

 

 

[i] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (tzw. REMIT).

Data publikacji : 14.04.2022

Opcje strony

do góry