Nawigacja

Czy muszę się rejestrować?

Jeśli jesteś uczestnikiem rynku zawierającym transakcje, które muszą być zgłoszone do ACER zgodnie z art. 8(1) REMIT masz obowiązek zarejestrować się. Wyjątek przewidziany jest tylko dla uczestników rynku, którzy zawierają wyłącznie umowy z fizyczną dostawą energii elektrycznej lub gazu ziemnego wytwarzanego przez pojedyncze jednostki wytwórcze o mocy równej lub mniejszej 10 MW energii elektrycznej lub o mocy produkcyjnej równiej lub mniejszej 20 MW w przypadku gazu. Szczegółowe informacje - zob. artykuł 4 rozporządzenia wykonawczego1).

Sprawdź przepisy REMIT i rozporządzenia wykonawczego2), aby przekonać się, czy podmiot zawiera transakcje, które muszą być zgłoszone.

___
1)Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U.UE.L.2014.363.121)

2)Ibidem.

Data publikacji : 17.03.2015
Data modyfikacji : 09.06.2015

Opcje strony

do góry