Nawigacja

Kim jest uczestnik rynku?

Uczestnik rynku został zdefiniowany w REMIT jako każda osoba, w tym operator systemu przesyłowego, która zawiera transakcje, obejmujące składanie zleceń, na co najmniej jednym hurtowym rynku energii. Do hurtowych rynków energii objętych REMIT zaliczamy zarówno hurtowy rynek energii elektrycznej, jak i hurtowy rynek gazu.

Dodatkowe informacje dotyczące definicji uczestnika rynku można znaleźć w wytycznych ACER1) dostępnych na stronie: www.acer.europa.eu/remit/Documents.

___
1)ACER Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency, 3rd Edition 29/10/2013

 

Data publikacji : 17.03.2015
Data modyfikacji : 27.08.2020

Opcje strony

do góry