Nawigacja

Czym jest REMIT?

REMIT to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, które weszło w życie w dniu 28 grudnia 2011 r. REMIT po raz pierwszy wprowadza spójne ramy dla całej UE w zakresie:

  • zdefiniowania nadużyć na hurtowych rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego, w postaci manipulacji, próby manipulacji oraz nieuprawnionego wykorzystywania informacji wewnętrznej
  • wyraźnego zakazu manipulacji na hurtowych rynkach energii elektrycznej i gazu ziemnego, próby manipulacji oraz nieuprawnionego wykorzystywania informacji wewnętrznej
  • ustanowienia nowych ram monitorowania hurtowych rynków energii w celu wykrycia i powstrzymania manipulacji oraz nieuprawnionego wykorzystywania informacji wewnętrznych
  • egzekwowania zakazów i sankcji za nadużycia na rynku.
Data publikacji : 17.03.2015
Data modyfikacji : 09.06.2015

Opcje strony

do góry