Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/prawo-wspolnotowe/remit/aktualnosci-remit/9312,Od-1-stycznia-2021-r-uczestnicy-hurtowego-rynku-energii-maja-obowiazek-publikacj.html
15.07.2024, 01:29

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Od 1 stycznia 2021 r. uczestnicy hurtowego rynku energii mają obowiązek publikacji informacji wewnętrznych na spełniających kryteria ACER dedykowanych platformach, tzw. Inside Information Platforms

URE ponownie przypomina uczestnikom hurtowego rynku energii o obowiązku skutecznego i terminowego publikowania informacji wewnętrznych za pośrednictwem spełniających kryteria ACER[1] Platform Informacji Wewnętrznych (Inside Information Platforms, IIP) oraz (pod określonymi warunkami) centralnych Platform Transparentności (Transparency Platforms, TP).

Obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji wewnętrznych wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (tzw. rozporządzenie REMIT).[2]

15 platform z pozytywną oceną ACER

Skuteczne ujawnienie informacji wewnętrznych wymaga ich publikacji na platformach, które przeszły przynajmniej pierwszy etap oceny ACER (Agencji UE ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Agency for Cooperation of Energy Regulators). Do tej pory pozytywną ocenę otrzymało - poza centralnymi platformami transparentności - 15 platform, w tym m.in. prowadzona przez Towarową Giełdę Energii - Giełdowa Platforma Informacyjna (GPI) w zakresie hurtowego rynku energii elektrycznej, natomiast w zakresie hurtowego rynku gazu prowadzona przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM - Gas Inside Information Platform (GIIP).

W przypadku czasowej niedostępności platformy IIP, ACER dopuszcza rozwiązania awaryjne wprowadzone przez IIP oraz czasowe publikowanie informacji na własnych stronach internetowych. Druga z tych możliwości jest czasowa i dostępna tylko do końca br., jako rozwiązanie awaryjne związane z wyjątkowymi okolicznościami spowodowanymi pandemią Covid-19. Należy bowiem pamiętać, że od 1 stycznia 2021 roku publikowanie informacji wewnętrznych tylko na swoich korporacyjnych stronach internetowych lub za pośrednictwem mediów społecznościowych nie spełnia warunku skutecznego ujawnienia informacji wewnętrznych.

Uczestnicy hurtowego rynku energii zobowiązani są także do wskazania w krajowym rejestrze uczestników rynku[3] wybranych IIP, na których publikują wymagane informacje wewnętrzne oraz strony internetowej, na której będą publikowane informacje wewnętrzne w sytuacjach awaryjnych.

***

  • Rozporządzenie REMIT zobowiązuje uczestników hurtowego rynku energii[4] do skutecznego i terminowego podawania do publicznej wiadomości posiadanych przez nich informacji wewnętrznych dotyczących przedsiębiorstwa lub instalacji, których dany uczestnik rynku lub jego jednostka dominująca, lub jednostka powiązana jest właścicielem lub które kontroluje lub w stosunku do których dany uczestnik rynku lub taka jednostka odpowiada za kwestie operacyjne w całości lub w części.
  • Aktualne listy Platform Informacji Wewnętrznych (IIP) oraz Platform Transparentności (TP) dostępne są na stronie internetowej REMIT PORTAL.  
  • O przedłużeniu terminów i zbliżających się z początkiem 2021 roku obowiązkach dostosowania się do wymogów ACER URE przypominał już w czerwcu  i w grudniu 2020 r.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Głośniewska
Rzecznik prasowy
Departament Komunikacji Społecznej URE
rzecznik@ure.gov.pl
tel. 22 487 55 94

 


[1] Więcej w wytycznych ACER „Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale Energy market integrity and transparency” 5th Edition, 18 November 2020. https://documents.acer-remit.eu/category/guidance-on-remit/

[2] Patrz: art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.

[3] Scentralizowany Europejski Rejestr Uczestników Rynku Energii, ang. Centralised European Registry for Energy Market Participant – CEREMP.

[4] Na terenie UE, w rozumieniu rozporządzenia REMIT, hurtowy rynek energii obejmuje hurtowy rynek energii elektrycznej i hurtowy rynek gazu.

Data publikacji : 19.02.2021
Data modyfikacji : 22.02.2021

Opcje strony