Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/prawo-wspolnotowe/remit/aktualnosci-remit/7300,REMIT-jak-raportowac-dane-i-wypelnic-obowiazek-rejestracji.html
2020-07-10, 07:59

Strona znajduje się w archiwum.

REMIT - jak raportować dane i wypełnić obowiązek rejestracji

Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia zebrane w okresie obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L326 z 8.12.2011, str. 1), dążąc do zminimalizowania popełnianych przez uczestników hurtowego rynku energii nieprawidłowości, uchybień i błędów, w tym stanowiących naruszenie prawa, zagrożonego wymierzeniem kary pieniężnej, poniżej publikujemy Informację w sprawie obowiązku raportowania danych dotyczących transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii oraz obowiązku rejestracji w krajowym rejestrze uczestników rynku.

Data publikacji : 18.12.2017
Data modyfikacji : 18.12.2017

Opcje strony