Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedłużenia przez ACER terminu tymczasowego zwolnienia z obowiązku raportowania na żądanie ACER danych dotyczących niektórych transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii

Raportowanie do ACER kontraktów wskazanych w  art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 1348/2014 nie będzie wymagane co najmniej do 31 grudnia 2018 r., bez uszczerbku dla uprawnień krajowych organów regulacyjnych do żądania przedmiotowych informacji na mocy prawa krajowego oraz możliwości żądania przez ACER dodatkowych informacji powiązanych z raportowanymi danymi zgodnie z art. 6 ust. 8 ww. rozporządzenia wykonawczego - zgodnie z aktualnym stanowiskiem Departamentów ACER (Market Integrity and Transparency Department oraz Market Surveillance and Conduct Department) zawartym w piśmie ACER z 14 grudnia 2017 r. (https://documents.acer-remit.eu/wp-content/uploads/20171214_No-action-letter_extension.pdf)

Przypominamy, że stosownie do przepisów rozporządzenia REMIT oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 1348/2014, na każdym uczestniku rynku spoczywa obowiązek raportowania Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) danych na temat kontraktów zawieranych na hurtowych rynkach energii.

Jednocześnie:

  1. kontrakty wewnątrzgrupowe;
  2. kontrakty na fizyczną dostawę energii elektrycznej wyprodukowanej przez pojedynczą jednostkę produkcyjną o mocy równej lub mniejszej niż 10 MW lub przez jednostki produkcyjne o połączonej mocy równej lub mniejszej niż 10 MW;
  3. kontrakty na fizyczną dostawę gazu ziemnego wyprodukowanego przez instalację produkcyjną gazu ziemnego o mocy produkcyjnej równej lub mniejszej niż 20 MW;
  4. kontrakty na usługi bilansujące w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego.

i szczegóły transakcji dotyczące tych kontraktów, zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 1348/2014, o ile nie zostały zawarte na zorganizowanej platformie obrotu, są objęte obowiązkiem sprawozdawczym jedynie na uzasadnione żądanie Agencji oraz doraźnie.

Zgodnie art. 4 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 1348/2014  uczestnicy rynku zawierający wyłącznie transakcje dotyczące kontraktów, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c), nie są zobowiązani do zarejestrowania się w krajowym organie regulacyjnym zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia REMIT.

 

Szczegóły dotyczące ww. kwestii zawiera poniższa Informacja.

Data publikacji : 28.12.2016
Data modyfikacji : 27.12.2017

Opcje strony

do góry